UTKs TENNISSKOLE


Velkommen til Ullevål tennisklubb.
Vi håper du finner den informasjonen du trenger inne på sidene våre. Les mer..


Tennisskole for barn
Klubben tilbyr tennisskole for barn i alderen 8 – 16 som sogner til Ullevål-området. Les mer..


Privattime og kurs
Klubbens trener gir privattimer og vi arrangerer kurs for nybegynnere og litt øvet. Les mer..


Reservering av bane innendørs
Vi leier ut faste sesongtimer og strøtimer til både medlemmer og ikke-medlemmer. Les mer..

Tennisskole for barn skoleåret 2021-2022

Ullevål Tennisklubb arrangerer tennisskole for barn i skoleåret 2021 - 2022.

Kursene er åpne for barn i alderen 6 – 16 år som sogner til Ullevål-området.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere plass til alle nye søkere, men vil selvfølgelig gjøre det vi kan for å gi alle et tilbud. Vi kan heller ikke garantere at man får tildelt den tiden man ønsker, eller får tilbud om den gruppestørrelser man ønsker, men også her vil vi gjøre det vi kan for at barn/foreldre skal få sine ønsker oppfylt. Vi bestreber oss på å sette sammen grupper med barn som er på samme nivå, dette for at barnet skal få mest mulig ut av treningen samt oppleve glede/mestring. Nytt av året er at vi har fjernet punktet i søknadsskjemaet hvor man kan føre opp ønsker om hvem man vil plasseres i gruppe sammen med. Dette fordi vi, som nevnt over, mener det er viktig å plassere barna i grupper med et nivå som stemmer overens med deres tennisferdigheter, samt at dette skaper en svært utfordrende situasjon knyttet til arbeidet med oppsettet av gruppene. Vi ber om forståelse for denne endringen. 

Vi ønsker også å presisere at påmeldingen er bindende. Husk utmelding av tennisskolen må skje skriftlig (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) innen siste måneden av høstsesongen (desember) for å unngå å bli fakturert for den etterfølgende vårsesong. Det betyr at hvis man trekker seg i løpet av et semester/halvår så må man likevel betale full pris for halvåret/semesteret. Vi har hatt erfaring med at barn trekker seg midt i et semester med den konsekvens at foreldre ikke ønsker å betale for fullt semester. Dette har ikke klubben økonomi til å bære, gitt forventet inntjening per kurs. Klubben bestreber å opprettholde et tennistilbud til barn i nærområdet. Det fordrer at tennisskolen ikke går med underskudd. Ullevål tennisklubb har ingen faste ansatte. Det betyr at alt administrativt arbeid gjøres av medlemmer, som sitter i styret, og som bruker sin fritid på å holde klubben i gang.

Info om påmelding:

  • Tennisskolen starter mandag 23. august/uke 34 og varer hele skoleåret.  
  • Send påmelding mellom 1. august til mandag 23. august. 
  • Påmeldingen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med kopi til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • Påmeldingen skal inneholde følgende informasjon:

a.  Navn på foresatt
b.  Adresse
c.  E-post til foresatt
d.  Mobilnr til foresatt
e.  Navn på barn som skal delta
f.   Fødselsdato på barnet (dd.mm.åååå)
g.  Skole + klassetrinn
h.  Hvor mange timer pr uke han/hun vil spille
i.   Oversikt over hvilke dager og timer barnet IKKE KAN spille  
j.   Hvor stor gruppe han/hun vil delta på (4, 6 eller 8 + barn - se prisoversikten nedenfor)

  • Info om pris for deltagelse på tennisskolen:
    Prisen er beregnet med utgangspunkt i klubbens utgifter som omfatter lønn til trener, leie av bane i tennishallen og kjøp av tennisballer og annet utstyr.

    Deltagerne vil bli fakturert 2 ganger i løpet av skoleåret; ved oppstart av tennis skolen og på nyåret/januar. Ved forsinket betaling vil man bli ilagt et purregebyr. Vi anmoder om at foreldre betaler fakturaen innen fristen for å redusere det administrative arbeidet for styret. Vi ønsker å bruke tiden vår på verdiskapende arbeid for klubben og ikke på purringer av ubetalte regninger.

Kursavgift per barn:

Grupper med 4 barn   : kr 3500 per termin 

Grupper med 6 barn   : kr 2750 per termin / kr 5500 for to terminer

Grupper med 8 barn+ : kr 2000 per termin / kr 4000 for to terminer

Søskenrabatt: 10% rabatt på kursavgift

Spiller man mer enn 1 gang i uken: 10 % rabatt på total kursavgift

Alle generelle spørsmål vedrørende tennisskolen gjøres til hovedtrener Glenn Hansen på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Klubben har to grusbaner og to hardcourtbaner. Les mer..


Om vinteren har vi boblehall over hardcourtbanene. Les mer..


U.T.K. holder til i Harald Hals park i Ullevål Hageby.


Vi anbefaler medlemmer å jevnlig sjekke sidene våre. Les mer..