Medlemskap i Ullevål tennisklubb

For å kunne bruke banene tilhørende Ullevål Tennisklubb i utendørssesongen må man være medlem i klubben.

Spill innendørs er åpent for alle. Men medlemmer har fortrinnsrett til leie av timer.

Pr 1.4.2018 og inntil videre har klubben stopp vedrørende inntak av nye medlemmer grunnet sprengt kapasitet.
Klubben tar kun inn personer som sokner til Ullevål hageby området.

Kontingenter 2019
Senior f.o.m. 18 år                   kr  2.200,-
Familie (2 voksne + barn)         kr  3.600,-
Familie eneforsørger                 kr  2.500,-
Student                                   kr  1.500,-
Junior  u18 år                          kr     500,-