Medlemskap i Ullevål tennisklubb

For å kunne bruke banene tilhørende Ullevål Tennisklubb i utendørssesongen må man være medlem i klubben.

Spill innendørs er åpent for alle, men medlemmer har fortrinnsrett til leie av timer.
Iht. vedtektene tar klubben kun inn personer som sokner til Ullevål hageby området.

Kontingenter 2019
Senior f.o.m. 18 år                   kr  2.200,-

Familie (2 voksne + barn)         kr  3.600,-
Familie eneforsørger                 kr  2.500,-
Student                                   kr  1.500,-
Junior  u18 år                          kr     500,-

 

Vi tar ikke inn flere medlemmer i 2019, men man kan søke om å stå på venteliste for 2020.